Drawer

Morbi lectus risus, iaculis vel, suscipit quis, luctus non, massa. Fusce ac turpis quis ligula lacinia aliquet. Mauris ipsum.

Drawer

Morbi lectus risus, iaculis vel, suscipit quis, luctus non, massa. Fusce ac turpis quis ligula lacinia aliquet. Mauris ipsum.

Drawer

Morbi lectus risus, iaculis vel, suscipit quis, luctus non, massa. Fusce ac turpis quis ligula lacinia aliquet. Mauris ipsum.

Drawer

Morbi lectus risus, iaculis vel, suscipit quis, luctus non, massa. Fusce ac turpis quis ligula lacinia aliquet. Mauris ipsum.

Ambtenarenrecht
Mr. drs. Frank Peeters houdt zich als een van de weinige advocaten die hierop hun aandacht concentreren bezig met het ambtenarenrecht. Uw rechtspositie is bij geschillen vaak sterker dan u denkt.

Wat is ambtenarenrecht?

Een ambtenaar in de zin van de wet is diegene die is aangesteld om in openbare dienst werkzaam te zijn. Denk bijvoorbeeld aan een gemeenteambtenaar, een provincieambtenaar of een rijksambtenaar.

Een ambtenaar wordt eenzijdig aangesteld door het bevoegde gezag, een overheid zoals de gemeente, provincie of het Rijk maar bijvoorbeeld ook een waterschap of een opleidingsinstituut van de overheid bijvoorbeeld voor de politie. Dit verschilt wezenlijk van de situatie waarbij een werkgever en een werknemer een arbeidsovereenkomst sluiten. Partijen proberen daar in gezamenlijk overleg een afspraak te maken over arbeidsvoorwaarden conform het Burgerlijk Wetboek.  

De ambtenaar kan in zijn algemeenheid niet onderhandelen over zijn arbeidsvoorwaarden. Deze liggen van te voren vast in een door die overheid opgesteld reglement. Stemt hij in met dat reglement dan kan hij aangesteld worden door een overheid. Een voorbeeld van een dergelijk reglement is het Algemeen Rijksambtenarenreglement.

Het reglement

Het reglement regelt de arbeidsvoorwaarden of beter gezegd de rechtspositie van de ambtenaar. Veelal staat uitgebreid omschreven waar een ambtenaar zich aan heeft te houden en wat zijn rechten zijn, wat zijn salaris is, bezoldiging geheten, en wat de gevolgen zijn als hij zich niet gedraagt zoals dat behoort in de ogen van het bevoegd gezag.

Conflict


Net zoals er problemen kunnen rijzen tussen werkgever en werknemer, kunnen er conflicten tussen een ambtenaar en het bevoegd gezag ontstaan. Het bevoegd gezag kan bijvoorbeeld stellen dat een ambtenaar niet goed functioneert en de ambtenaar om die reden een sanctie opleggen. Dat kan varieren van een berisping tot een ontslag. Ontslag kan overigens ook om andere redenen gegeven worden zoals in het kader van een reorganisatie.

Wanneer een dergelijk besluit genomen wordt kan de ambtenaar daartegen bezwaar aantekenen bij datzelfde bevoegde gezag en kan een eenmaal genomen besluit teruggedraaid worden. Handhaaft het bevoegde gezag de sanctie dan kan de ambtenaar naar de zogenaamde sector bestuur van de rechtbank, in de regel die rechtbank in welk rechtsgebied de ambtenaar woonachtig is. Bij "gewone"  arbeidsconflicten, dus daar waar het niet gaat om ambtenaren, is in het algemeen de kantonrechter de aangewezen rechter.

Waarom rechtsbijstand in ambtenarenzaken?

Reglementen waarin de rechtspositie van de ambtenaar is geregeld zijn vaak ingewikkeld. Er kunnen meerdere reglementen van toepassing zijn omdat naast algemeen geldende reglementen met name locale overheden ook zelf afgeleide rechtspositiereglementen kunnen opstellen. Soms bijten deze reglementen elkaar. Soms zijn zelfs regelingen uit het burgerlijk recht van toepassing. Kortom het ambtenarenrecht kan zeer gecompliceerd zijn.

Het kan van belang zijn al in een vroeg stadium rechtsbijstand in te schakelen. De  praktijk laat vaak zien dat ambtenaren in de bezwaarfase zelf hun belangen behartigen. Wanneer het bezwaar niet gehonoreerd wordt en men naar de rechtbank wil komt het nog al eens voor dat men in bezwaar de nodige argumenten heeft laten liggen waar men in beroep dan niet meer op kan terugkomen en waardoor de zaak verloren kan worden.

Voorts moet een ambtenaar oplettend zijn omdat nog wel eens over het hoofd gezien wil worden dat er een besluit jegens hem is genomen in eerste aanleg zonder dat de ambtenaar zich dat (voldoende) realiseert. Wanneer er vervolgens problemen ontstaan is de bezwaartermijn inmiddels verlopen en kan het besluit niet meer worden aangevochten, zowel in bezwaar als in beroep.

Laat u derhalve tijdig adviseren wanneer u het idee heeft dat er een besluit of een maatregel genomen wordt of genomen gaat worden waarvan u de strekking op dat moment niet helemaal kunt overzien. Voorkomen is beter dan genezen!

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!